logo blue

ETA Nedir ?

 

Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA), bir inşaat malzemesinin performans değerlendirilmesini o ürünün temel karakteristikleri ile yapan teknik bir belgedir. Bu tanım, 1 Temmuz 2013 tarihinde tüm Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Avrupa Ekonomik Bölgesi üyelerinde yürürlüğe giren Construction Products Regulation (EU/305/2011) (İnşaat Malzemeleri Yönetmeliği) belgesinde tanımlanmıştır.

 

ETA Belgesi üreticilere ürünlerinin Avrupa Birliğinde kullanılması için bir yol sunar.

 

ETA Belgesi Avrupa Değerlendirme Dökümanları (European Assessment Documents - EADs) veya Avrupa Standartları (European Standards - hENs) gibi harmonize teknik standartlarda tamamen veya kısmen kapsanmamış ürünlere verilir.

 

ETA Belgesi Avrupa Birliğinin tüm 28 üye ülkesinde, Avrupa Ekonomik Bölgesi ülekelerinin tamamında ve İsviçre’de geçerli bir belgedir. Belge ayrıca Avrupa Birliği ile Karşılıklı Tanıma Anlaşması (Mutual Recognition Agreement - MRA) imzalamış olan diğer ülkelerde de tanınmaktadır. ETA Belgesi üretici için Performans Deklarasyonu (Declaration of Performance - DoP) için başlangıç noktasıdır.

 

ETA Belgesi, kullanıcılara bir yapı malzemesinin temel özelliklerinin amaçlanan kullanımında performansı ile ilgili güven verilmesini sağlar. ETA Belgesi sayesinde yapı malzemelerinin serbestçe nakledilmesi mümkün olur ve hedeflenen Tek Avrupa Pazarına doğru bir adım atılmış olur.

 

ETA Belgesi yetkilendirilmiş bir Teknik Değerlendirme Kuruluşu (Technical Assessment Body – TAB) tarafından üreticinin isteği üzerine verilir.

Her ETA dökümanında aşağıdaki bilgiler yer alır :

·         Üretici ve ürün tipi ile ilgili genel bilgiler

·         Ürünün tanımı ve hedeflenen kullanımı

·         Ürünün performansı ve bu değerlendirme için kullanılan metodların detayları

·         Uygulanan Performansın Sürekliliği Değerlendirmesi ve Doğrulama sistemleri (Assessment and Verification of Constancy of Performance – AVCP)

 

1 Temmuz 2013 tarihinden sonra verilen ETA belgeleri sürekli geçerli kalmaktadır. Verilen her belge EOTA resmi web sayfasında yayınlanır. 30 Haziran 2013 tarihine kadar verilen ETA belgeleri (bu tarihe kadar Avrupa Teknik Onayı ismi ile) geçerlilik süreleri sonunda (en geç 2018 yılında) yürürlükten kalkacaktır.

 

1 Temmuz 2013 tarihinden sonra tüm ETA Belgeleri Avrupa Değerlendirme Dökümanlarına (European Assessment Documents – EADs) dayalı olarak verilmektedir.

 logo blue

 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com