İTİRAZ VE ŞİKAYETLER AŞAĞIDAKİ UYGULAMA ÇERÇEVESİNDE (İTİRAZ VE ŞİKAYET PROSEDÜRÜ P-72.02) DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.

- Şikâyet ve Uyuşmazlıkların Değerlendirilmesi İlgili taraflardan yazılı olarak gelen şikâyet ve uyuşmazlıklar Teknik Şube Müdürü tarafından İtiraz ve Şikâyet Formu (F-72.11) na yazılarak kayıt altına alınır. Bir hafta içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılır. Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü’ ne (P-85.01) göre sonuçlanan şikâyet ve uyuşmazlıklara ait kayıtlar, Teknik Şube Müdürü tarafından muhafaza edilir.

Bu faaliyetlere ait sonuçlar tatmin edici bulunmuyorsa ya da DÖF gerektirmeyen şikâyet veya uyuşmazlık konusu varsa Teknik Şube Müdürü konuyu TDK ya iletir. TDK’nın değerlendirme sonucu nihai karardır. Aynı konuda ikinci kez şikayet ve uyuşmazlık durumu olursa İTBAK A.Ş. Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

İTBAK A.Ş. Yönetim Kurulu, itiraz ve şikayete dair konuyu değerlendirirken, gerektiğinde uzman görüşüne başvurabilir veya ihtiyaç olması halinde şikayet sahibi kuruluştan da görüş alabilir. İTBAK A.Ş. Yönetim Kurulunun aldığı karar nihai karardır. Nihai karar, şikâyet sahibini tatmin etmediği takdirde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

- İtirazların Değerlendirilmesi: Ulusal Teknik Onay ve Avrupa Teknik Değerlendirmesi hizmetleri hakkında İTBAK’ ta alınan kararlara itiraz süresi, kararın üreticiye tebliğ edilmesini takiben iki (2) aydır. Bu süre içinde verilen karara yazılı olarak itiraz etmeyen taraf, itiraz hakkını kaybeder.

Teknik Şube Müdürü, Ulusal Teknik Onay ve Avrupa Teknik Değerlendirmesi faaliyetlerinde üreticisinden gelen ilgili itirazları İtiraz ve Şikâyet Formu (F-72.11) ile yazılı olarak kayıt altına alır.

Teknik Şube Müdürü, laboratuvar hizmetlerinde, hizmet aldığı laboratuvarlar için; tetkik faaliyetlerinde de tetkik öncesinde tetkikçi/teknik uzman, tetkik tarih ve tetkik süresi için üreticisinden teyit yazısı alır, üretici gerekçeli ret cevabı ile itiraz ettiği takdirde itiraz değerlendirir. Değerlendirme, Teknik Şube Müdürü tarafından yapılır. Değerlendirme sonucu üreticiye yazılı olarak bildirilir. Değerlendirme sonucu üretici tarafından uygun bulunmadığı takdirde, itiraz konusu İTBAK A.Ş. Yönetim Kurulu tarafında tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

İtiraz ve Şikâyet Formu (F-72.11)

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com