İTBAK A.Ş. ulusal yapı sektörümüzün rekabet gücünün arttırılmasını, sektörde inovasyon kalite ve sürdürülebilirlik gibi öncelikli unsurlar için ihtiyaç duyulan altyapının kurulmasını hedeflemektedir.

Bugüne kadar ülkemizde bulunmayan ve bir altyapı olarak standardı olmayan yapı malzemelerinin teknik onayları yurt dışındaki bazı teknik onay kuruluşlarından alınmakta bu da, ülkemizde önemli ölçüde zaman ve kaynak kaybına yol açmakta idi.

Neden “CE veya “G” işareti ?

Piyasada kalitesiz ve standart dışı ürünlerin dolaşımını önlemek, piyasa disiplinini sağlamak ve haksız rekabetin önüne geçmek amaciyla ürünlerin” CE” veya “G” işaretine sahip olması zorunlu hale getirilmiştir.

Neden “Teknik Değerlendirme” ?

Ürününüz yenilikçi (innovative) bir ürünse ve/veya ulusal ve harmonize bir standarda göre üretilmiyorsa veya standartlardan sapma gösteriyorsa Teknik Değerlendirme Kuruluşundan “TEKNİK ONAY” almanız gerekir.

Bu anlamda İTBAK A.Ş. Türkiye’nin ilk teknik onay kuruluşu olup, Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşu (EOTA) üyesi ve bu kuruluş nezdinde ülke sözcüsüdür.

İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu (İTBAK) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde TOBB, ODTÜ ve İMSAD gibi kuruluşların desteğiyle kurulmuştur.


Geliştirdiğimiz gerek maliyet gerekse zaman avantajlı Teknik Onay çözümleri için değerli müracaatlarınızı bekliyoruz.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com